اخبار اقتصادی » ازبکستان درصدد عرضه یک ارز دیجیتالی اختصاصی