اخبار اقتصادی » ترامپ حکم اخراج خود و ملانیا از آمریکا را امضا کرد +فیلم