اخبار ورزشی » جریمه 200 یورویی بیل به خاطر استفاده از هندزفری در حین رانندگی