اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 19 آگوست 2019